خدمات ما

نظام های مدیریت

نظام های مدیریتی به مجموعه ای از استانداردهایی است که توسط موسسه بین المللی استاندارد در خصوص شیوه های اداره ی بهتر سازمان ها ، شرکت ها و موسسات تدوین می شود بنا به تجربه مشاورین شرکت آریسان رادین فراز، استقرار و نگهداری این نظامات با توجه به نیاز واحدهای کسب و کار سبب مزیت رقابتی در بازار و امکان ماندگاری یا به عبارت ساده تر بقاء را افزایش دهد، برخی از استانداردهایی که مشاورین شرکت آمادگی مشارکت در استقرار و نگهداری آن را می توانند در بنگاه های کسب و کار شما داشته باشند عبارت است از:
الف- سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015
ب- سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001-2015
ج-سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO18001-2007
د- سیستم مدیریت پروژه ISO21500-2012
ه- سیستم مدیریت ایمنی و مواد غذایی ISO22000-2005
و- سیستم مدیریت انرژی ISO50001-2011
ز- سیستم مدیریت آزمایشگاهی ISO/IEC17025-2005
ح- استاندارد مدیریت منابع انسانی 34000
ط- تعالی سازمانی و جایزه کیفیت
ی- طراحی فرایندها
ک- سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان سری استاندارد هایISO10004-2012 و مدیریت شکایت و پاسخ گویی ISO10002-2014
ل- سیستم مدیریت ریسک ISO31000-2018

نظام های آراستگی

نظام آراستگی از جمله نظام هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران به عنوان آغاز تحول در سازمان ها و شرکت ها محسوب می شود زیرا برای تحقق و پیاده سازی ان لازمه اش تحول فکری و تغییرات در اندیشه افراد اعم از مدیران و کارکنان است لذا مشاورین متخصص شرکت در این حوزه تجربیات ارزشمند دارند که ماحصل استقرار آن در بسیاری از مجموعه ها، آنچه مشاهده شده است عبارتند از:
– کاهش هزینه ها
– دسترسی سریع به تجهیزات و ابزارها
– افزایش ایمنی
– شادابی و نظم در افراد و مجموعه

مدیریت استراتژیک

شرکت آریسان رادین فراز، با توجه به شناختی که از محیط های بیرونی بنگاه های کسب و کار دارد و از طرفی یکی از مشکلات عمده مدیران ارشد یافتن راهکارهای مناسب به منظور مرتبط کردن یک شرکت به محیط اطرافش است لذا مشاورین این شرکت سعی دارند با الگوهای مناسب نقشه های جامع و جزء به جزء برای دستیابی به یک جایگاه در بازار، هدایت عملیات خود، جذب و خشنود کردن مشتریان، رقابت موفقیت آمیز و دستیابی به اهداف سازمان،شرکت و موسسه فراهم نماید.

مدیریت و کنترل پروژه

به ثمر رسيدن پروژه ها، با هر موضوع و در هر زمينة علمي و فني كه باشند، مستلزم مديريت و اجراي روش مند و حفظ مستندات مرتبط با پروژه هاست كه در واقع ضبط و اشاعة دانش و تجربه اي است كه در اثناي اجراي پروژه ها به دست مي آيد. الگوهاي مختلفي در مديريت پروژه وجود دارند كه به فراخور حوزه هاي موضوعي و الزامات اجرايي هر پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند. این واحد با توجه به تجارب ارزنده که در این زمینه دارد آمادگی دارد کلیه خدمات مورد نیاز در این بخش را براساس راهنمای استاندارد PMBOK به کلیه علاقمندان که می خواهند پروژه های خود را از منظر هزینه- کیفیت و زمان به درستی اداره نمایند از ما مشاوره بگیرند.

ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

در بسیاری از سازمان‌ها هنگامی‌که صحبت از مسائل ساختاری و بازطراحی یا بهینه‌سازی ساختار سازمان می‌شود، نگاه‌ها معطوف به واحد منابع انسانی و متخصصان یا مشاوران منابع انسانی می‌شود. روال معمول این است که متخصصان واحد منابع انسانی با مشارکت مشاورانی از همین حوزه به بررسی فرایندهای سازمان می‌پردازند، این فرایندها را در قالب وظایف شغلی دسته‌بندی می‌کنند و سپس گروه‌های همگن شغلی را به صورت واحدهای سازمانی تعریف می‌کنند. گام بعدی نیز اختصاص به تعریف شرح شغل، شرایط احراز آن و سازوکار هماهنگی افقی و عمودی میان شغل‌ها و واحدها دارد. حتی زمانی‌که سازمان در قالب ساختارهای مبتنی بر محصول یا مشتری سازماندهی می‌شود، همین فرایند در سطح دوم و پس از تجزیه سازمان در قالب چند گروه عمده محصول یا مشتری عملیاتی می‌شود. عمدتاً با این نگاه به ساختار متخصصان آریسان رادین فراز مخالف بوده و معتقدند که مسائل ساختاری و رویکردهای منابع انسانی بیش از آنکه در حیطه موضوعات منابع انسانی باشد، به حوزه استراتژی مرتبط است و به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره الگوهای ساختاری، بهینه‌سازی و بازطراحی ساختار و رویکردهای منابع انسانی باید به متخصصان استراتژی سپرده شود تا چارت سازمانی، شرح وظایف، فرایندهای منابع انسانی که شامل شناسایی – جذب – نگهداری – رهایی احصاء شوند.