دوره آموزشی شهروند مداری و پاسخگویی

دوره آموزشی شهروند مداری و پاسخگویی

به درخواست واحد گزینش شهرداری تهران شرکت آریسان رادین فراز اقدام به برگزاری دوره آموزشی شهروند مداری و پاسخگویی نمود تا بتواند قدمی مثبت در راستای تعالی سازمانی شهرداری تهران بردارد

 در ايران تا پيش از مشروطيت، به جاي اين واژه از کلمه «رعيت» و «رعايا» استفاده مي‌شد. به عبارت ديگر در سلسله مراتب نظام اجتماعي، مردم رعيت پادشاه و پيرو و فرمانبردار او تلقي مي‌شدند.   پس از مشروطيت، حتي پس از تصويب قانون مدني، افراد جامعه ايراني از ديدگاه حقوق، تبعه دولت ايران معرفي مي‌شدند يعني ايرانيان به عنوان تبعه بايد تابع دولت متبوع خود باشند. ادامه…

https://www.instagram.com/p/BotSNUcnDIZ/