دوره آموزشی مروجین و مجریان نظام آراستگی

ظرفیت سازی علمی و عملی انتقال مفاهیم مدیریت تغییر در قالبی ساده کمک به کار آفرینان برای استقرار این نظام کاهش هزینه ها، شادابی محیط شرکت ها بهره وری بیشتر و چابک سازی سازمان

دوره آموزشی مروجین و مجریان نظام آراستگی دوره ای کارگاه محور می باشد که با همراهی اساتید برجسته این حوزه به همراه آخرین روش های آموزشی در اختیار علاقمندان به آن قرار خواهد گرفت که در راستای اهداف ذیل می باشد:

  • ظرفیت سازی علمی و عملی
  • انتقال مفاهیم مدیریت تغییر در قالبی ساده
  • کمک به کار آفرینان برای استقرار این نظام
  • کاهش هزینه ها، شادابی محیط شرکت ها
  • بهره وری بیشتر و چابک سازی سازمان

مورد تایید سازمان بین المللی ILO

ظرفیت محدود
دوره آموزشی مروجین و مجریان نظام آراستگی

در پایان دوره آموزشی مروجین و مجریان نظام آراستگی مدرک معتبر بین المللی در اختیار دانش پذیران قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است این مدرک قابلیت ترجکه و ارائه جهت اخذ ویزای اشتغال در تمامی کشور ها می باشد