همایش نگرش فرآیندی

همایش نگرش فرآیندی در تاریخ 11 و 12 شهریور ماه 1397 در ساختمان نواب شهرداری تهران برگزار گردید

شهرداری تهران

برای دانلود فایل همایش کلیک کنید

تصاویر این همایش در این لینک قابل مشاهده می باشد