همایش شهرک صنعتی عباس آباد

شرکت آریسان رادین فراز، همایش با عنوان” شناسایی و حل مسائل سازمانی با ابـــزارهای مالـــی” در سالن اجتماعات ساختمان فن آوری شهرک صنعتی عباس برگزار کرد.

مدیران دپارتمان شرکت آریسان رادین فراز

مدیران دپارتمان شرکت آریسان رادین فراز

در این همایش دکتر حسنلی در ابتدا اشاره ای به چشــــم انداز وضعیت اقتصادی سال جاری داشتند و ضرورت توجه به نکته کلیدی در بیانات مقــــــام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی کردند.

ایشان اشاره کردند ضرورت دارد بنگاه های کسب و کار از فرصت هایی که بوجود می آید برای آنکه بهره مند شوند لازمه آن پرداختن به درون سازمان است و پرداختن به درون یعنی حل مسائل در درون سازمان است.

برای آنکه شما بتوانید مسایل سازمان خود را شناسایی کنید ضمن نیاز به یک الگوی ساخت یافته دارید. باید درون مایه استفاده کنندگان این الگو داشتن و مهارت اندیشـه ورزی در شش خرد دارید که عبارتند از خرد استراتژی، مالی، فنی، منــــــابع انسانی، ارتباطات و بازاریابی است.

همچنیـــــــن به منظور شناسایی مساله ضرورت پرداختن به علایــــــــــــم مساله و سپس شناسایی علت ها و آخرین نکته مورد اشاره در شناسایی مساله توجه به شاخص های تشخیصـــــی بود و سپس اقدام به طرح یک نمــــــونه شناسایی مسایل سازمانی و حل آن با فنون مالی از مسله نقدینــــــــــگی که می توان از کاربرگ های مالی متوجه شد طرح نمودند.

    .