معرفی کتاب

 نظام آراستگی آغاز ورود به عرصه تحول

 نظام آراستگی آغاز ورود به عرصه تحول

نظام آراستگی آغاز ورود به عرصه تحول

این کتاب به معرفی یکی از کاربردی ترین ابزارها در پیاده سازی و دستیابی به هدف بهره وری در بنگاه های کسب و کار است که در این حوزه نظام آراستگی تالیف شده است این کتاب توسط نادر حسنلی با همکاری امیر حسین و امیر محمد حسنلی تدوین شده است. این کتاب ماحصل تجربیات نویسنده که بیش از دوازده شرکت را در حوزه مشاوره، آموزش و اجرای این نظام راهبری کرده است. شما در این کتاب ابتدا آشنایی می یابید به دلایل بهم ریختگی از منظرهای مختلف بالاخص روانشناختی فردی و سپس یاد می گیریم که با این پدیده چگونه برخورد نماییم وعادت های خوب نظم و آراستگی جایگزین شود. نویسندگان سعی دارند مخاطبان را متوجه این نکته کلیدی نمایند ذهن و فکر ناآراسته سبب ایجاد محیطی نا آراسته و شلخته خواهد شد.