تقویم آموزشی پاییز1402

تقویم آموزشی پاییز1402، شرکت آریسان رادین فراز به منظور توسعه منابع انسانی شرکت‌های صنعتی و بر اساس درخواست‌های دریافتی اقدام به طراحی تقویم ذیل نموده است.

تقویم آموزشی پاییز1402

تقویم آموزشی شرکت‌ها به معنی برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی برای کارکنان و مدیران شرکت‌ها است.

تقویم آموزشی آریسان رادین فراز بر اساس نیازسنجی آموزشی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آموزش، بودجه و اعتبارات شرکت، روش‌های آموزش، مراکز آموزشی و ارزیابی آموزش تهیه می‌شود.

تقویم آموزشی آریسان رادین فراز نشان می‌دهد که چه دوره‌های آموزشی، در چه زمان‌هایی، برای چه گروه‌های هدف، با چه هزینه‌ای و با چه روش‌های ارزیابی برگزار می‌شود.

تقویم آموزشی پاییز1402 به منظور افزایش دانش، مهارت و عملکرد کارکنان، بهبود رضایت و روحیه کارکنان، تقویت فرهنگ سازمانی، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات و محصولات و ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت تنظیم می‌شود.

مدیر عالی، دوره پیشنهادی جذاب

مدیر عالی بودن یکی از آرزوهای دیرینه تمامی صاحبان کسب و کارها است و همواره مدیران سعی کردهاند راههای مختلفی را با سعی و خطا آزمایش نمایند تا روش بهینهای را برای سبک مدیریت خود بیابند ما سعی داریم در دوره منتورینگ مدیریت عالی به مدیران صنایع کوچک خرد و متوسط هزینه های یافتن بهترین روش و نهادینه کردن روشهای شایسته برای مدیریت عالی شدن، توسط خودشان با کمک ما نشان داده شود.


ما بر این باوریم، مدیریت عالی شدن، در سازمان یک تصمیمی راهبردی است که به سازمان کمک مینماید، تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و مبنای مناسبی برای توسعه پایدار فراهم نماید از طرفی دیگر همگان معترف هستند.

منافع بالقوه مدیریت عالی با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین المللی که دارای حداقل چهار دهه تجربه پشتوانه آن هست بر کسی پوشیده نیست که مدیریت عالی یعنی روند فروش خوب و سود جذاب و استفاده بهینه از منابع در دسترس که حاصل کارکردهای عملیاتی بنگاه اقتصادی باید باشد.

این امر تنها با اقداماتی در ساماندهی و نظم دهی درون بنگاه اتفاق میافتد و از طرفی دیگر میدانیم که این امر، بدون استقرار الگوی پذیرفته شده جهانی و آزمون داده، کاری بس دشوار و پر هزینه هست.

لذا شاید به جرات بتوانم ادعا کنم تاکنون کسی در دنیای کسب و کار نتوانسته است الگوی سیستم مدیریت کیفیت را به عنوان حداقل های مورد نیاز یک مدیریت عالی رد نماید؛ لذا در صورت پیاده سازی نظاممند و نهادینه سازی اصولی در سطح درک سازمان و خارج از هیاهوهایی که غالبا به صورت صوری در قالب دریافت گواهینامه اتفاق افتاده است.

اهداف و دستاوردهای حاصل از حضور در این دوره که می توان برای شما بر شماریم عبارتند از:

 • الف- توانایی در فراهم آوردن مداوم محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده مینماید
 • ب- تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتری
 • ج- توجه به ریسکها و فرصتهای مرتبط با بافت و اهداف سازمان
 • د- توانایی در نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شدهی سیستم مدیریت کیفیت
 • ه- امکان هدایت و راهبری استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت توسط اعضای داخلی سازمان
 • و- درک سیستم و راحتی در نگهداری آن فراهم می شود
 • ز- کاهش دوباره کاری
 • ح- کاهش و ارائه راه حلهایی به منظور کاهش هزینه های قیمت تمام شده
 • ط- کاهش تنشهای عقد قرارداد با مشتریان و تامین کنندگان
 • ی- ارائه راه حلهایی به منظور کاهش روز مرگی در سازمان
 • ک- ارائه روش های نوین برای بهبود فروش است
 • ل- آشنایی با چگونگی امکان ورود به بازارهای صادراتی است
 • م- آشنایی با روش های بهبود چسبندگی کارکنان

کوتاه سخن آنکه دوره منتورینگ مدیریت عالی برای این منظور طراحی شده است تا مدیران از پتانسیلی که این آموزش فراهم می نماید آشنایی یافته و بیش از پیش در نهادینه سازی و استفاده از ابزار سرآمدی که در این آموزش معرفی میشوند به نحو شایسته استفاده نمایند.

مدیر عالی

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت کنندگان در این دوره باید دارای حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

شرایط عمومی

 • • دارای حداقل سه سال سابقه مدیریت
 • • دارای حداقل تحصیلات دیپلم
 • • دانشجویان علاقمند به حوزه مدیریت

شرایط اختصاصی

 • • عضو هیئت مدیره یا مدیریت کارخانه یا مدیرعامل یا مدیران میانی یا بنیانگذارواحد کسب و کار باشند.
 • • مشاوران علاقمند در حوزه سیستم مدیریت کیفیت

تعداد شرکت کنندگان:

حداقل 15نفر و حداکثر 25نفر

مدت دوره و زمان برگزاری و محل برگزاری:

✓ به منظور اثربخشی شایسته این دوره 5روزه ( 40ساعت)

✓ تقویم اجرایی دوره:

29مهرماه ماه و 20 ، 13 ،6و 27آبان ماه از ساعت 8:30صبح تا17:15

✓ مکان برگزاری دوره:

هتل شهر

✓ زمان آزمون سازمان آموزش فنی و حرفهای متعاقبا اعلام میشود.


اهمیت استراتژی و نقش مدیریت در رشد و توسعه سازمان

مدیریت استراتژیک یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه سازمان‌ها است. استراتژی‌های مناسب و هدفمند، به صورت یک راهبرد مهم برای ارتقای عمل‌کرد سازمان‌ها در مواجهه با چالش‌ها و رقابت‌های بازار عمل می‌کنند. اهمیت استراتژی در بهبود عمل‌کرد سازمان‌ها و ایجاد تفاوت رقابتی نمی‌تواند اغفال شود. این مقاله به بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رشد و توسعه سازمان‌ها می‌پردازد. در این مطلب، تاکید بر اهمیت استراتژی و نقش آن در تحقق اهداف سازمانی و ایجاد استحکام در بازار خواهد شد.

با مطالعه این مقاله، به دست آوردن اطلاعات کافی درباره استراتژی‌های موثر جهت رشد و توسعه سازمان‌ها خواهید داشت.

«نقش مدیراستراتژیک در توسعه سازمان»

یکی از عوامل مهم در موفقیت یک سازمان است. این فرآیند سازمانی که به شکل سیستماتیک و منظم در مسیر توسعه و پیشرفت سازمان انجام می‌شود، می‌تواند به بهبود عمل‌کرد کلی سازمان کمک کند.

یکی از مزیت‌های اصلی مدیریت استراتژیک این است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ماموریت، اهداف و اهداف خود را بر اساس نیازهای جوامع در حال تغییر تعریف کنند. این می‌تواند سازمان‌ها را برای مواجهه با چالش‌های آینده آماده کند.

نقش مدیریت استراتژیک در توسعه سازمان

مدیریت استراتژیک در توسعه سازمان نقش آفرین است. این سیستم مدیریتی با تعیین اهداف و آرمان‌های بلند مدت، به سازمان کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی مناسبی برای رسیدن به این اهداف داشته باشد.

از طرفی، عوامل داخلی و خارجی سازمان را مورد بررسی قرار داده و به سازمان کمک می‌کند تا با تغییراتی که در این عوامل ایجاد می‌شود، به خوبی مقابله کند.

 • مدیریت استراتژیک به سازمان‌ها کمک می‌کند تا آرمان‌ها و اهداف خود را به خوبی تعریف کنند.
 • این سیستم مدیریتی با تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی سازمان، به سازمان کمک می‌کند تا با تغییرات محیطی به خوبی مقابله کند.

بنابراین، می‌توان گفت که برنامه استراتژیک نقش مهمی در توسعه سازمان دارد و می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا در محیط کسب و کار رقابتی امروز، موفق باشند.

مدیریت استراتژیک

«ارزش استراتژی در رشد سازمان»

استراتژی در سازمان‌ها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد، بی‌شک اثربخشی برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌ها در روند پیشرفت و رشد آن‌ها از اهمیت بی‌بدیلی برخوردار است.

استراتژی را می‌توان به عنوان یک برنامه کلی و راهبردی برای رسیدن به اهداف سازمان توصیف کرد.

اصول استراتژی

 • تعیین اهداف و ماموریت‌های سازمانی
 • بررسی و تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان
 • تعیین استراتژی‌های مناسب برای رسیدن به اهداف
 • اجرای استراتژی و ارزیابی نتایج

به کمک برنامه‌ریزی استراتژیک، سازمان‌ها می‌توانند دیدگاه وسیع‌تر و جامع‌تری نسبت به مسائل و چالش‌های پیش رو داشته باشند. همچنین استراتژی کمک می‌کند تا منابع و توانمندی‌های سازمان به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت استراتژیک در واقع فرایندی است که در آن مدیران سازمان تصمیمات استراتژیک را تعیین می‌کنند، این تصمیمات شامل ماموریت سازمان، اهداف و راهبردها است.

که می‌تواند به بهبود عمل‌کرد سازمان و رسیدن به اهداف طلایی آن کمک کند.

به طور کلی، استراتژی و مدیریت استراتژیک می‌تواند سازمان را در مسیر رشد و توسعه هدایت کند. استراتژی می‌تواند راهکارهای جدیدی را برای سازمان ایجاد کند و مدیریت استراتژیک می‌تواند این راهکارها را به بهترین شکل ممکن اجرا کند.

«اهمیت مدیریت استراتژی در پیشرفت سازمان»

یکی از مواردی که تاثیر بسیار عمیق و مستقیم بر پیشرفت و توسعه سازمان دارد. امروزه، بیش از هر زمان دیگری، به دلیل رقابت بالای بازار، نیاز به استراتژی‌های مدیریتی حس می‌شود.

 • استراتژی یک برنامه عمل است که منجر به تحقق اهداف سازمانی می‌شود. این برنامه می‌تواند شامل تصمیمات مالی، بازاریابی، فروش و انتخاب محصولات و خدمات باشد.
 • مدیریت استراتژیک از طریق ارزیابی و تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان، استراتژی‌های مناسبی را تدوین و اجرا می‌کند.

اهمیت مدیریت در توسعه و رشد سازمان نمی‌تواند انکار شود. این نوع مدیریت با مطالعه و بررسی بازار، رقیبان، محیط کسب و کار و عوامل دیگر، به سازمان کمک می‌کند تا در جهت مطلوب خود حرکت کند.

راهبردها

مدیریت استراتژیک دارای چندین راهبرد کلیدی است. این راهبردها کمک می‌کنند تا سازمان در موقعیت مناسب قرار گیرد و به اهداف خود برسد.

 • راهبرد تشخیص فرصت ها: مدیریت استراتژیک به سازمان کمک می‌کند تا فرصت‌های پنهان در بازار را تشخیص دهد و از آن‌ها استفاده کند.
 • راهبرد تصمیم گیری: این نوع مدیریت با تحلیل داده‌ها و اطلاعات، به تصمیم‌گیری سازمانی کمک می‌کند.
 • راهبرد ارزیابی و کنترل: مدیریت استراتژیک با ارزیابی عمل‌کرد سازمان و کنترل فرایندها، توانایی بهبود و ارتقا را فراهم می‌کند.

به طور خلاصه، می‌توان گفت که مدیریت استراتژیک در توسعه و رشد سازمان نقش حیاتی دارد و بدون آن، به دست آوردن اهداف سازمانی دشوار خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده‌در بخش‌های مختلف مقاله، مشخص است که مدیریت استراتژیک نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه سازمان‌ها دارد. شرکت آریسان در بخش استراتژی و مدیریت استراتژیک به عنوان ابزارهایی برای تعیین مسیر صحیح برای رشد و توسعه سازمان میتواند شما را به اهداف خود نزدیک تر کند. همچنین، استراتژی به عنوان یک راهبرد برای رسیدن به اهداف و تحقق رشد و توسعه سازمان استفاده می‌شود.

از طریق ترکیب منابع و قابلیت‌های سازمان، استراتژی‌های مدیریت استراتژیک می‌توانند بهبود فروش و درآمد سازمان را به همراه داشته باشند. به‌طور کلی، استراتژی و مدیریت استراتژیک نه تنها باعث بهبود عمل‌کرد کلی سازمان می‌شود، بلکه همکاری و هماهنگی بین اعضای سازمان را نیز تقویت می‌کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی و مدیریت استراتژیک نقش اساسی و بسیار حیاتی در رشد و توسعه سازمان‌ها دارند.

مهندسی محصول متمایزترین دوره آموزشی در استان تهران

مهندسی محصول
پوستر مهندسی محصول شرکت آریسان رادین فراز

مهندسی محصول جزیی از دوره های توانمندسازی کارکنان بالاخص مدیران طراحی، فنی و مهندسی، تضمین کیفیت، تولید، تدارکات محسوب می شود.

در این دوره سعی بر این است که افراد شرکت کننده به منظور استقرار یک الگوی مطلوب در حوزه طراحی مهندسی در شرکت موفق به ایجاد یک واحد مستقلطراحی یا فنی ومهندسی شده.

همایش کارگاهی اندازه گیری آمـادگی تغییر در سـازمـان

همایش کارگاهی اندازه گیری آمـادگی تغییر در سـازمـان
ادامه‌ی خواندن

تقویم آموزشی در تابستان 1398

در راستای تحقق اهداف آموزشی آموزشگاه آریسان؛ تقویم آموزشی در تابستان 1398 منتشر گردید جهت اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با تلفن های مجموعه در تماس باشید.

[metaslider id=381 cssclass=””]
ادامه‌ی خواندن

جواز تاسیس از وزارت صمت

ادامه‌ی خواندن